140x140

USŁUGA DOFINANSOWANA W RAMACH BUR

Reprezentujesz firmę do 250 osób? Wykorzystaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doradztwo i szkolenia. W zależności od województwa i wielkości firmy dofinansowanie wynosi nawet do 80% wartości usługi.

Dowiedz się więcej

NIE MASZ CZASU NA SZKOLENIA I BRAKUJE RĄK DO PRACY?

Skorzystaj z doradztwa i wykonaj pracę i zadania rękami eksperta. Usługa doradcza charakteryzuje się tym, że wykonanie prac, które zwykle są obowiązkami szefów i managerów możesz powierzyć doświadczonemu ekspertowi z branży. Po wspólnym zdefiniowaniu potrzeb i celów praca na rzecz Twojej firmy zostaje wykonana za Ciebie! Bajka? Tak, to możliwe! A teraz dodatkowo z dofinansowaniem 80% w ramach programu Baza Usług Rozwojowych (BUR).

CEL BIZNESOWY DORADZTWA

Wsparcie biznesowych celów strategicznych firmy, a w szczególności wpływu na otoczenie zewnętrzne firmy, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko oraz budowa wizerunku przedsiębiorstwa jako wiarygodnego i solidnego partnera biznesowego. Uporządkowanie procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Budowa marki odpowiedzialnego pracodawcy (employer branding).

CEL EDUKACYJNY

Poznanie wytycznych normy ISO 26000 i sposobu implementacji jej zapisów do strategii działania przedsiębiorstwa. Zapoznanie zespołu pracowników z obszarami działań CSR, wpływem tych działań na strategię i wizerunek przedsiębiorstwa. Poznanie korzyści wynikających z wprowadzenia do firmy polityki CSR.

EFEKT DORADZTWA

Efektem doradztwa w zakresie CSR będzie powstanie dokumentu strategii CSR przedsiębiorstwa wraz z mapą interesariuszy, kodeksem etycznym, kluczowymi wartościami firmy.

Doradca wspólnie z osobami odpowiedzialnymi z firmy przeprowadzi proces implementacji i wdrożenia wypracowanej strategii, dokumentacji i procedur, m.in. poprzez szkolenia wewnętrzne, przeprowadzenie procesu komunikacji wewnętrznej w firmie.

W zależności od zdefiniowanych potrzeb firmy zostaną wypracowane adekwatne procedury w obszarach normy ISO – m.in. dotyczące praw pracowniczych, HR, itp.

IDYWIDUALNY PLAN DORADZTWA

Ponieważ usługa ma charakter indywidualny zakres prac do wykonania zostaje ustalony po konsultacji z doradcą.

 

DOWIEDZ SIĘ JAK SKORZYSTAĆ Z DORADZTWA!

Poznaj możliwości wsparcia i dowiedz się co doradca zrobi za Ciebie!