140x140

USŁUGA DOFINANSOWANA W RAMACH BUR

Reprezentujesz firmę do 250 osób? Wykorzystaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doradztwo i szkolenia. W zależności od województwa i wielkości firmy dofinansowanie wynosi nawet do 80% wartości usługi.

Dowiedz się więcej

DLA KOGO?

  • dla kadry zarządzającej firmą: właścicieli, managerów, osoby odpowiedzialne za sprzedaż, marketing oraz tworzenie nowych produktów
  • dla osób odpowiedzialnych za strategię firmy

EFEKTY DORADZTWA

  • Uczestnicy poznają model tworzenia Value Proposition w odniesieniu do grup produktowych i zdefiniowanego w procesie doradztwa profilu klienta
  • wypracowanie kluczowych wartości firmy i produktu
  • indywidualna mapa Value Proposition dla wybranych produktów / usług
  • uporządkowanie obszarów związanych z marketingiem produktów – zebranie w formie gotowej strategii marketingowej
  • świadome i planowe działanie zespołu w odniesieniu do strategicznych założeń firmy