140x140

USŁUGA DOFINANSOWANA W RAMACH BUR

Reprezentujesz firmę do 250 osób? Wykorzystaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doradztwo i szkolenia. W zależności od województwa i wielkości firmy dofinansowanie wynosi nawet do 80% wartości usługi.

Dowiedz się więcej

O DORADZTWIE

Celem głównym usługi jest budowa unikalnej tożsamości marki, wyróżnienie się na rynku towarów i usług, skuteczna komunikacja z klientami firmy.

DORADZTWO ADRESOWANE JEST DO

  • Właściciele firm,
  • Kadra zarządzająca,
  • Osoby odpowiedzialne za komunikację wizerunkową, public relations.

RAMOWY PROGRAM DORADZTWA

Usługa doradcza ma charakter zamknięty. Szczegółowy plan doradztwa stworzony jest wg potrzeb klienta po analizie potrzeb, którą specjalista realizuje na wejściu. Liczba godzin zależna jest również od szczegółowego zakresu usługi, który określa się po wstępnej analizie potrzeb z doradcą. Poniżej podano przykładowy zakres usługi.

1. Audyt i analiza na wejściu

2. Coaching marketingowy – zbadanie potrzeb w obszarach marketing / komunikacja / wizerunek

3. Audyt profilu działalności i zarys podstawowych kierunków komunikacji

4. Audyt wizerunkowy i rekomendacje wdrożeniowe

5. Analiza grup docelowych

6. Analiza branży i konkurencji i ich wizerunku

7. Dobór komunikacji do grup docelowych

8. Koncepcja marki: zdefiniowanie systemu wartości produktu i jego marki, stworzenie spójnego wizerunku marki.

9. Logo, kolorystyka firmowa, używane czcionki, przykłady zastowowania logotypu

10. Audyt materiałów marketingowych firmy i rekomendacje.

11. Audyt strona www i rekomendacje.

12. Marketing wewnętrzny – audyt i rekomendacje.

Zainteresowanych klientów prosimy o kontakt z nami, by ustalić czas realizacji usługi i doprecyzować zakres jej realizacji.

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu 502 540 080 oraz pod adresem biuro@grupaautomaster.pl

KORZYŚCI Z DORADZTWA

Zwiększenie świadomości marketingowej właściciela/kadry zarządzającej. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju marki w kontekście komunikacji marketingowej.

EFEKTY MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA:

  • stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej lub uporządkowanie dotychczasowego
  • wypracowanie / uporządkowanie stylu komunikacji marki (komunikaty wizualne: druk, internet)