140x140

USŁUGA DOFINANSOWANA W RAMACH BUR

Reprezentujesz firmę do 250 osób? Wykorzystaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doradztwo i szkolenia. W zależności od województwa i wielkości firmy dofinansowanie wynosi nawet do 80% wartości usługi.

Dowiedz się więcej

W ostatnich latach również w Polsce obserwujemy coraz większą dojrzałość organizacji i przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, zgodny z zasadami CSR. Jednak popularność tego terminu nie oznacza powszechnego zrozumienia jego znaczenia oraz roli jaką może odegrać w organizacji. Z obserwacji specjalistów wynika, że potrzebna jest edukacja podmiotów, interesariuszy, grup społecznych w zakresie społecznej odpowiedzialności, upowszechnianie usystematyzowanej wiedzy, promowanie dobrych praktyk, docieranie do sektorów, które nie miały styczności z tą tematyką, a posiadają duży potencjał do wdrożenia działań (MŚP, organizacje społeczne, związki zawodowe, jednostki administracji publicznej).

Celem warsztatu jest poznanie i zrozumienie idei CSR, wskazanie korzyści, zdefiniowanie obszarów wpływu i odpowiedzialności oraz praktyczne aspekty wdrażania CSR w organizacji, w tym możliwość korzystania z norm i standardów CSR.

Uczestnicy przekonają się, które z działań CSR pomogą zbudować silną i atrakcyjną markę pracodawcy, zbudować dobre i uczciwe relacje z klientami firmy, pomogą zakomunikować wartości, filozofię i misję działania firmy.

Solidna dawka wiedzy teoretycznej będzie ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm w Polsce i za granicą oraz case study. Dzięki warsztatowej formule i zadaniom grupowym oraz przestrzeni na dyskusję i wymianę doświadczeń uczestnicy będą mogli poznane mechanizmy odnieść do własnych obszarów działalności i wygenerować pomysły do dalszej pracy z tematem społecznej odpowiedzialności biznesu.

CELE BIZNESOWE

  • zdefiniowanie obszarów wpływu i odpowiedzialności społecznej firmy strategia wdrażania CSR w organizacji
  • możliwość korzystania z norm i standardów CSR w biznesie (norma ISO 26000)

CELE EDUKACYJNE

  • poznanie i zrozumienie idei CSR
  • wskazanie korzyści, zdefiniowanie obszarów wpływu i odpowiedzialności oraz praktyczne aspekty wdrażania CSR w organizacji, w tym możliwość korzystania z norm i standardów CSR
  • poznanie dobrych praktyk i wdrożeń w zakresie CSRw Polsce i za granicą – case study, konkursy CSR