1. Analiza sytuacji firmy i otoczenia rynkowego
  • analiza konkurencji
  • analiza rynku i trendów w branży
  • analiza kluczowych zasobów i kompetencji

2. Marketing 3.0 – analiza modelu marketingowego opartego na wartościach i komunikacji wielostronnej.

Trendy dominujące w marketingu i komunikacji z klientem.

3. Opracowanie indywidualnej mapy wartości i brand value proposition

  • określenie profilu klienta firmy i grupy docelowej
  • opracowanie mapy wartości marki i produktów (usług) w 3 obszarach: zdefiniowanie produktów/usług, gain creators, pain relievers.

4. Opracowanie strategii marketingowej i rozwój nowych produktów/usług w oparciu o brand value proposition i model Business Canvas

  • dopasowanie value proposition do profilu konsumenta
  • priorytetyzacja wartości, przypisanie do konkretnych grup produktów
  • aplikacja wartości firmy do działań strategicznych
  • wypracowanie założeń strategii marketingowej opartej na value proposition