140x140

USŁUGA DOFINANSOWANA W RAMACH BUR

Reprezentujesz firmę do 250 osób? Wykorzystaj dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doradztwo i szkolenia. W zależności od województwa i wielkości firmy dofinansowanie wynosi nawet do 80% wartości usługi.

Dowiedz się więcej

DLA KOGO?

 • dla firm chcących zwiększyć efektywność i synergię pracy zespołu
 • dla firm chcących wdrożyć nowe działania i przełamać opór pracowników
 • dla firm chcących zwiększyć efektywność zarządzania czasem i usprawnić procesy w organizacji

CELE WARSZTATU

 • budowanie zaufania w zespole
 • usprawnianie współpracy między działami i poszczególnymi członkami zespołu
 • wspieranie zmian w funkcjonowaniu zespołu,
 • motywowanie do wprowadzenia zmian stojących przed firmą / zespołem
 • wskazanie pól dalszego rozwoju zespołu i wyzwań stojących przed nim

EFEKTY WARSZTATU

 • wykształcenie mechanizmów współpracy, podniesienie poziomu zaufania w zespole
 • wykształcenie mechanizmów działania pod presją czasu i budowania strategii zespołowej w sytuacji działania w stresujących warunkach
 • zbudowanie przestrzeni do wspólnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i komunikacyjnych oraz konfliktów
 • wzmocnienie synergii, efektywności zespołu i wzajemnego zrozumienia wykonywanych ról

wielkość grupy: od 8 do 20 os.

czas trwania warsztatu: 6-8 h

PRZYKŁADOWE MODUŁY

 1. warsztat poprzedzony jest analizą potrzeb przeprowadzoną z przełożonym zespołu przez szkoleniem (spotkanie osobiste lub telekonferencja, wywiad telefoniczny)
 2. moduł otwierający szkolenie
 3. gra symulacyjna “Konstrukcja”
 4. wspólne omówienie pod kątem celów stojących przed zespołem
 5. podsumowanie trenera + wdrożenie narzędzia dotyczącego zarządzania czasem, stylów komunikacji, itp – w zależności od celów szczegółowych szkolenia
 6. zespołowe gry integracyjne

Kluczowym elementem całego warsztatu jest symulacyjna gra szkoleniowa “Konstruktorzy”.

Podczas gry wykorzystywana jest charakterystyczna konstrukcja z ogromnych desek (2 komplety).

Ćwiczenie świetnie ukazuje wymagania stawiane podczas pracy w zespole. Uczestnicy muszą wspólnie dojść do tego, w jaki sposób połączyć ze sobą skomplikowaną konstrukcję drewnianych desek tak, aby powstała struktura identyczna z otrzymanym wzorem. Liczy się strategia, współpraca, przywództwo, czas wykonania (działanie pod presją czasu, szacowanie potrzebnego czasu).

Zadanie to wymaga bliskiej współpracy, silnego przywództwa i świetnych umiejętności komunikacji pomiędzy uczestnikami, a także jasnego podziału ról w zespole. Po wprowadzającym czasie na tworzenie konstrukcji, zespół musi złożyć części ponownie, tym razem w określonym czasie co stanowi swoiste wyzwanie: czy członkowie zespołu są w stanie wspólnie wdrożyć wystarczające ulepszenia do konstrukcji pod presją czasu? Jaki wpływ ma czas na efektywność podejmowanych przez zespół i jego liderów decyzji?

Po wykonaniu zadanie jest omawiane przez trenera i członków grupy.

Bardzo często prowadzi do głębokich wniosków, niezwykle cennych z punktu widzenia grupy i organizacji. Odniesienie do realnych sytuacji z życia firmowego pozwala na wypracowanie usprawnień bezpośrednio w organizacji.

Czego doświadczą uczestnicy:

 • Procesu planowania i wdrażania, procesu zbierania szczegółowych informacji w celu kompleksowej realizacji zadania z nastawieniem na efekt i czas wykonania
 • Wykorzystanie techniki prób i błędów, a także szczegółowego systemu monitoringu procesu
 • Zarządzania czasem tak, aby ukończyć zadanie pod presją określonej ilości czasu, doświadczenie czy presja czasu i konkurencja motywuje nas do działania, czy przeciwnie
 • Umiejętności rozwiązywania problemów
 • efektywnej komunikacji i wydawania instrukcji członkom zespołu
 • delegowanie obowiązków pomiędzy uczestnikami i przywództwo
 • umiejętność wnoszenia usprawnień i motywacji do ulepszania systemu procedur (pod presją czasu)

Co nas wyróżnia:

 • warsztaty prowadzone przez trenerów biznesu z kwalifikacjami ale i doświadczeniem w budowaniu biznesów i przedsięwzięć
 • ponieważ jesteśmy praktykami, warsztaty są mocno ugruntowane w biznesowej rzeczywistości i nastawione na efekt
 • wiemy jak eventowe konkurencje zorganizować w mądry sposób – z korzyścią dla rozwoju firmy
 • dajemy efekt 2 w 1 – rozwój i integracja (zabawa)

Nasze warsztaty organizowane dla zespołów łączą elementy szkoleniowe z integracyjnymi. Dzięki połączeniu doświadczeń trenerów biznesu oraz zdobytego w organizacji eventów przeprowadzamy warsztaty, które są cennym doświadczeniem dla każdego zespołu. W oderwaniu od rytuny codziennych obowiązków tworzymy warunki do rozwoju zespołów. Bardziej niż typowe sale szkoleniowe wolimy szkolenia w terenie (outdoor) lub np. na hali sportowej. Niejednokrotnie sprawdziliśmy, że takie mniej oczywiste miejsca przeprowadzenia warsztatu otwierają grupę i tworzą przed zespołem nową i ciekawą perspektywę.

W czasie kilku godzin spędzonych aktywnie razem uruchamiają się procesy służące rozwojowi zespołu. Można je wykorzystać jako klasyczny team building, jak i do warsztatowej pracy nad rozwojem wybranych kompetencji, tak by zwiększyć efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, usprawnić procesy i podnieść jakość pracy.

Nasze warsztaty team building przygotowują zespoły do większej otwartości wobec współpracowników, do zespołowego podejmowania nietypowych wyzwań, zwiększenia indywidualnej odpowiedzialności za zadania i relacje w zespole.

Nasze działania są stanowią idealne uzupełnienie wewnętrznych procesów szkoleniowych, wyjazdów i eventów firmowych czy konferencji organizowanych przez firmy i agencje eventowe.

Mogą pełnić rolę głównego punktu programu, jak też uzupełniać plan wdrożeń w organizacji, pełniąc np. rolę motywatora zespołu do wdrożenia zmian i procesów.

Posiadamy doświadczenia pracy zarówno z małymi zespołami jak i moderacją wydarzeń dla większych (kilkudziesięcioosobowych) grup.